top of page

ZIEKTE VAN LYME

Balans Arnhem is gespecialiseerd in de behandeling van de Ziekte van Lyme.

tekensoorten.jpg

De ziekte van Lyme is een intra cellulaire infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Borrelia(Bb). Het is een spiraalvormige bacterie die men een spirocheet noemt. In 1981 ontdekte Willy Burgdorfer een nieuwe bacterie in teken, een bacterie die behoort tot het geslacht Borrelia. Vandaar dat de bacterie Borrelia burgdorferi heet. Niet lang daarna werd ook aangetoond dat deze bacterie - en de inmiddels vele stammen - de veroorzaker van de ziekte van Lyme is. 

Hoe raakt men geïnfecteerd met de Lyme-bacterie?
De Lyme bacterie wordt overgedragen door de beet van een geïnfecteerde teek, muggensteken, Mijten, Luizen, Vlooien, andere stekende insecten, vogels, knaagdieren (muis), huisdieren, rauw vlees, rauwe melk en bloedtransfusies.
Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat men besmet kan raken door overdracht van mens tot mens, o.a. door zweet, traanvocht, bloedcontact, zwangerschap, sexueel contact en tandplaque.

Volgens onderzoekers zijn meer dan de helft van alle teken in Nederland besmet en dat is zeker niet gering.

Co-infecties :

Het aantal co-infecties in teken is schrikbarend hoog te noemen en het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat Lyme patiënten een reële kans hebben, dat ze nog met een ander organisme geïnfecteerd zijn. Patiënten die na een antibioticabehandeling geen verbetering laten zien moeten dan ook gescreend worden op co-infecties. Helaas gebeurt dit nauwelijks.De meest voorkomende co-infecties zijn die met Bartonella, Ehrlichia en Babesia. Daarnaast kunnen nog andere infecties door teken overgebracht worden zoals: FSME, Rickettsia, Mycoplasmen, Francisella, Coxiella en Wolbachia. Niet alleen is een infectie met Borrelia door een tekenbeet de sterkst toenemende zoönose, maar ook stijgt het aantal co-infecties alarmerend.

Wat zijn de symptomen van de ziekte van Lyme?

Kijk hier voor een lijst van Symptomen. 
 

Voorbeelden van tekenbeet kenmerken : (Komen vaker niet eens voor).

 

Hoe wordt de diagnose "de ziekte van Lyme" gesteld?

 

De ziekte van Lyme is een klinische diagnose. Dit betekent dat de arts de diagnose moet stellen op basis van de ziektegeschiedenis en symptomen. Bij het zien van een EM zal de arts de diagnose "ziekte van Lyme" stellen. Zonder een EM is de diagnose moeilijker te stellen. Vaak worden dan testen gebruikt. Deze testen zijn ter ondersteuning van de diagnose. Er kan niet een diagnose gesteld worden op grond van de uitslag van de test alleen. De testen kunnen om verschillende redenen zowel fout positieve als fout negatieve uitslagen geven.

 

 • Lyme is besmettelijk via speeksel, sperma, bloed(transfusie), placenta, moedermelk en kan overgedragen worden via teken, luizen, vlooien, muggen en dazen en wellicht meer van dergelijke beestjes.

 • Veel mensen hebben niet door dat ze Lyme hebben omdat ze nooit zijn gebeten door een teek of geen rode kring hebben gehad.

 • De Borrelia-bacterie kan via trillingen het DNA van andere bacteriën, parasieten en virussen kopiëren en muteert daardoor. Dit verklaart de veelheid aan Lyme-gerelateerde symptomen.

 • De volwassen Borrellia-bacterie is gesegmenteerd en valt als hij doodgaat uiteen in segmenten (sporen) die uitgroeien tot nieuwe spirocheten.

 • Antibiotica, Samento, Banderol en andere middelen die bedoeld zijn om de bacterie te doden, werken in veel gevallen averechts, omdat de spirocheet dan versnelt uiteenvalt.

 • Je geestelijke en lichamelijke gesteldheid hebben grote invloed op hoeveel fysieke last je hebt van een Lyme-besmetting.

 

                                                                     

De diagnosestelling is dus moeilijk – zo niet onmogelijk - omdat het klachtenpatroon zo gevarieerd is. Daarbij komt nog, dat de meeste testen uitsluitend Burghdorferi, Garinii en Afzellii testen. Er zijn vele andere stammen die met die testen niet aangetoond kunnen worden.

De gevolgen voor patiënten bij wie de ziekte niet direct wordt onderkend zijn soms dramatisch. De klachten krijgen na verloop van tijd een chronisch karakter. Na verschillende anti bacteriële "behandelingen" blijven de klachten bestaan en komt de patiënt terecht in het vakje "tussen de oren". Zogenaamd PLS - "post lyme syndroom" - en dat is beslist niet waar, het is niet psychisch maar fysiek.

  
Hoe moet je er dan achter komen?

 

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek geeft slechts 50% nauwkeurigheid.  Zelfs de uitslag van lumbaalpuncties is niet betrouwbaar. Dit heeft tot gevolg, dat vele klachten niet meer in verband worden gebracht met Lyme, maar met bv. fibromyalgie, reuma, MS, ALS, CVS etc. 

Volgens de bloedbank (Sanquin) zijn alle tests zodanig onbetrouwbaar, dat het geen zin heeft het bloed te testen op Borrelia besmetting.

Hoe kunnen wij dan wel aantonen of u een besmetting heeft?

De VEGATEST stelt vast om welke Borrelia stam het gaat, aangezien er vele varianten bestaan. Ook ga ik op zoek naar eventuele co-infecties. Deze kunnen bacterieel, viraal of parasitair van aard zijn. Tenslotte willen we natuurlijk weten hoe erg de besmetting is. Met de VEGATEST kunnen we goed zien wat de mate van ernst is per micro-organisme.

Met al deze informatie is het mogelijk om een passende en natuurlijke Lyme behandeling samen te stellen.

Hoe kunt u er van afkomen ?

 1. Besmette cellen weer toegankelijk maken + ingekapselde bacterie vrij maken

 2. Natuurlijk/homeopatisch antibioticum

 3. Passende ontgifting om bacteriële resten en toxines op te ruimen

 4. Ondersteuning van het immuunsysteem

 5. Indien nodig: extra energie tijdens herstelprocedure en/of ondersteuning darmflora


Deze oplossing wordt voor iedere patiënt "op maat" samengesteld. Niet alleen voor vroege Lyme besmettingen, maar ook voor patiënten die al vele jaren met zware, pijnlijke,neurologische en/of motorische klachten moeten leven en waar geen gewone adequate behandeling meer mogelijk is.

BEHANDELINGSDUUR

De Lymekuur duurt ongeveer 3 maanden (13 weken) en is geschikt voor iedereen met de Ziekte van Lyme en gerelateerde co-infecties zoals Bartonella, Babesia, Erlichia, FSME etc.

Het is mogelijk om de Borrelia besmetting met één Lymekuur op te ruimen, maar in de praktijk blijkt dat er geregeld een langere periode nodig is voor herstel. Zeker wanneer de ziekte al enige tijd voortduurt.

PRODUCTEN

Voor deze kuur wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van kruiden, andere natuurproducten, energetische en homeopathische middelen.

tekensoorten.jpg
bottom of page