top of page

B12 - ESSENTIËLE VITAMINE

Neurologisch:

 Tintelingen,

doof gevoel,

brandend gevoel in armen, benen, handen en/of voeten,

zenuwpijn,

op "watten" lopen,

uitvalsverschijnselen

 Concentratiestoornissen,

geheugenproblemen 

 Afasie: niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, verspreken 

 Ataxie: onverklaarbaar vallen, of ergens tegen aan lopen, verlies van positiegevoel, onhandig zijn, dingen uit je handen laten vallen, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen

 

Psychisch:

 Depressie,

dementie,

nervositeit,

psychose,

paranoia,

geïrriteerdheid,

prikkelbaarheid,

verwardheid,

gedragsveranderingen

Overig:

 Spierpijn en krachtsverlies 

 Glossitis (ontstoken tong),

branderige, pijnlijke of prikkelende tong, gevoelige mond 

 Vermoeidheid, slaperigheid, zwakte 

 Misselijkheid, v

erlies van eetlust,

gewichtsverlies 

 Menstruatieklachten, zoals uitblijven menstruatie, hevige menstruatie, te lange menstruatie, verergerde menstruatiepijn 

Gewrichtsklachten 

 Kortademigheid,

benauwdheid,

hartkloppingen 

 Duizeligheid 

 Bleekheid van de huid 

 Het koud hebben 

 Impotentie 

 Onvruchtbaarheid 

 Haaruitval 

Veranderingen in gezichtsveld, wazig zien 

 Darmklachten 

 Incontinentie en/of vaak plassen 

 Hoofdpijn

Balans Arnhem kan u testen of u Vitamine B12 tekort heeft. Ook kunnen we kijken naar Foliumzuur, B6, Ijzer.

Naast het testen van serum B12 is het zeer aan te raden ook te testen op foliumzuur, ferritine en vitamine B6. Een tekort aan foliumzuur en/of vitamine B6 gaat nogal eens samen met een tekort aan vitamine B12. Zonder suppletie hiervan heeft de behandeling met injecties onvoldoende resultaat. Let op: foliumzuur mag pas gegeven worden indien de vitamine B12 wordt aangevuld.

Balans heeft B12 - 1 mg werkzame stof, maar ook B12 - 5 mg werkzame stof (zodat minder ampullen nodig zijn).

Vitamines vormen o.a. de bouwstenen van het Hormonale stelsel.

Vitamine B12 is essentieël voor de gezondheid van het zenuwstelsel, voor het immuunsysteem, en voor de vorming van DNA. 


Omdat vitamine B12 op zoveel systemen in het lichaam van invloed is, uit een deficiëntie zich bij iedereen anders. Waar de één met name last heeft van vermoeidheid, tintelingen, geheugenverlies en spierkrampen, heeft een ander problemen met zich concentreren, een ontstoken tong, menstruatieklachten en depressiviteit. Wel zijn er een aantal klachten die vaker voorkomen, zoals: een ontstoken of dikke tong, het koud hebben, psychische problemen, neurologische klachten en verlies van eetlust. 

Niet alle klachten hoeven voor te komen, en ook hoeven de klachten niet voortdurend aanwezig te zijn. De meeste klachten kunnen variëren in ernst en kunnen al optreden ver voordat er anemie (bloedarmoede) ontstaat. Bij ruim éénderde van de patiënten ontstaat zelfs helemaal geen anemie. Met name de neurologische en psychische klachten komen vaak al voor bij laagnormale waarden van vitamine B12.

Voor patiënten is het daarom verstandig om niet uit te gaan van de referentiewaarde van 208pg/mL (160pmol/L) gebaseerd op het voorkomen van bloedarmoede maar een referentiewaarde van 540pg/mL. (400pmol/L) Deze waarde komt overeen met de resultaten van een recent onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van de prestigieuze Framingham database.
In dit onderzoek werd aangetoond dat er bij een lager niveau dan 500pg/mL reeds deficiëntie verschijnselen optreden. Uit dit onderzoek bleek dat oudere mensen ook verschijnselen van een B12 deficiëntie vertoonden terwijl zij een normale bloedwaarde (208pg/ml) hadden.
Omdat B12 injecties bij een dosis van 1000 - 2500mcg/2ml erg veilig en goedkoop zijn adviseer ik elke CVS/ME/FMS patiënt om , ondanks een normale bloedwaarde, B12 injecties toe te passen voor het verminderen van pijn en vermoeidheid

Vegetariërs of veganist(e) ? U loopt extra risico op een B12 deficiëntie, want B12 is een dierlijke Vitamine.

Als u last hebt van één of meerdere klachten uit onderstaande opsomming, raadpleeg dan altijd uw huisarts of laat u testen op B12 tekort.

 

bottom of page