top of page

ANDERE ZIEKMAKERS

Bacteriën, gisten en schimmels zijn micro-organismen. Dit zijn levende organismen die zo klein zijn dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Net als virussen en eencellige parasieten.

Micro-organismen leven overal. Ze zitten dus ook in voedsel. In voedsel zijn ze soms gewenst en soms ongewenst omdat ze voedsel bederven of ziekmakend zijn.  

Er bestaan verschillende soorten micro-organismen, namelijk  bacteriën, gisten en  schimmels. Virussen en eencellige parasieten horen officieel niet tot de micro-organismen omdat ze zich niet zelfstandig kunnen delen, maar kunnen net als micro-organismen ziekmakend zijn. Micro-organismen zijn overal aanwezig en zijn veelal niet ziekteverwekkend. Ze zitten in grond, water, dieren, planten, voedsel, mensen, enzovoort. 

Ziekmakers
In voedsel zijn micro-organismen vaak ongewenst omdat ze bederf kunnen veroorzaken of ziekmakend zijn. Ziekmakende bacteriën, virussen en parasieten kun je met het blote oog niet zien en  je kunt ze vaak ook niet ruiken of proeven. Uitgroei van schimmels kun je vaak wel zien, maar de aanmaak van schimmelgifstoffen niet

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de Vegatest kan - in ongeveer 1 uur - de mogelijke oorzaak achterhaald worden. O.a. over de aanwezigheid van bepaalde bacteriën, virussen, schimmels of parasieten, zwakke organen, belasting door pesticiden of insecticiden, aantasting van het zenuwstelsel door in aanraking komen of werken met bepaalde giftige stoffen. 

De Vegatest methode onderzoekt ook (snel en duidelijk) of er sprake is van vergiftiging door (zware) metalen, DDT, pesticiden, insecticiden, amalgaam, asbest en vele andere mogelijke oorzaken van pijn en chronische en verborgen ontstekingshaarden. Ook kan er sprake zijn van PVS (postvaccinaal syndroom), erfelijkheidsfactoren, astma, huidallergiën, TBC, psoriasis, darmproblemen, ADHD, HPU en vele andere mogelijke oorzaken van een ziektebeeld. 

De behandeling:


De bacterie, parasiet, virus of schimmel kan met een kuur behandeld worden. Daarna kan uw lichaam weer herstellen. Door zorgvuldig rekening te houden met uw lichaam bij het kiezen van de behandeling wordt de kans op genezing vergroot. De voorgeschreven kuur duurt enige weken. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de voorgeschreven inname. In 90% van de ziektebeelden is er een behandeling mogelijk. Ook de duur van een behandeling is vaak afhankelijk van de geconstateerde uitslagen. Echter, om u een idee te geven, de meeste ontgiftingskuren duren gemiddeld 6 tot 8 weken. Over een parasiet of schimmel, virussen en bacteriën is een termijn erg moeilijk te omschrijven. Sommige patiënten volstaan met een aantal weken, andere weer met een aantal maanden, dit is afhankelijk van de ernst en ook van de inzet van de patiënt zelf.

bottom of page