top of page

Informatie

ANDERE ZIEKMAKERS

Wanneer er klachten ontstaan en u loopt er te lang mee rond ondanks medicatie en behandelingen, dan zit er vermoedelijk een andere of bijkomende oorzaak achter. Zo kunnen bv spier- en gewrichtsklachten ontstaan uit  een bacterie of een micro-organisme, MS, fibromyalgie of diepe vermoeidheid door een opgelopen tekenbeet, schimmel of parasiet ! Ongemerkt loopt men een een ziekte op (salmonella, legionella). Eczeem, huiduitslag als reactie op verschillende gifstoffen (zware metalen, amalgaam).

B12 - ESSENTIEËL

Een vitamine B12 deficiëntie is sluipend en het kan jaren duren voordat de symptomen en klachten zich ontwikkelen en voordat ze ernstig worden. Vaak wordt een vroege diagnose gemist door de vaagheid van een aantal symptomen, en omdat veel symptomen overeenkomen met andere aandoeningen. Bij onverklaarbare neurologische klachten, glossitis, concentratieproblemen of psychische problemen zou daarom altijd de B12 serumwaarde getest moeten worden.

bottom of page